ติดต่อเรา
เครื่องขึ้นรูปพื้น

เครื่องขึ้นรูปพื้น

เครื่องขึ้นรูปพื้น
  • ลูกกลิ้งกดพื้นผิวเหล็กลูกกลิ้งกดพื้นผิวเหล็ก2020/08/03ลูกกลิ้งกดพื้นผิวสะพานเหล็กเป็นลูกกลิ้งกดพิเศษสำหรับอุตสาหกรรมเหล็กขึ้นรูปเย็น ตามความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่องรูปร่างขนาดอัตโนมัติ
RELATED_VIDEO
Request A Quote Today
INDEX_1
INDEX_2
INDEX_3