ติดต่อเรา
C ตัวอย่างแปแปกลิ้งเครื่องขึ้นรูป

C ตัวอย่างแปแปกลิ้งเครื่องขึ้นรูป

c z purlin roll forming machine

ตัวอย่างเช่นการปรับระดับเย็นดัดเจาะและตัดเครื่องรีดร้อนและเย็นแผ่นรีดเย็นรูปแบบ C หรือ Z แป คุณสมบัติต่างๆของแปสามารถผลิตได้โดยการเปลี่ยนปะเก็น การไหลของกระบวนการ u07 เปิดม้วนป้อนแถบปรับระดับวัสดุแผ่นล้างตัดสินความยาวกลิ้งขนาดคงที่และปล่อยตาราง

พารามิเตอร์ทางด้านเทคนิคของ scru0z ตัดเครื่องขึ้นรูป


แผนภูมิของแปแปลูกกลิ้งกด

c purlin machine
z purlin machine
cz purlin roll forming machineRequest A Quote Today
INDEX_18
INDEX_19
INDEX_1
INDEX_2
INDEX_3