ติดต่อเรา
การควบคุมคุณภาพ

การควบคุมคุณภาพ

กระบวนการควบคุมคุณภาพ

การตรวจสอบวัสดุขาเข้า

เครื่องตรวจจับการเคลือบผิวเครื่องมือวัดความหนาผิวเคลือบเครื่องมือวัดความไม่ทำลายของชิ้นส่วนโลหะเครื่องมือวัดความหนาผิวเคลือบ เครื่องวัดมุม

ส่วนใหญ่จะใช้สำหรับการวัดมุมของชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์

Input of purchases, outsourcings, customer supplies Error of name, number or specification Warehouse check Contact supplier to return Correct of name,number or specification Moved to area to be inspected Jinggong checklist for arrivals Quality management Contact supplier to return Failed inspection Passed inspection Unqualified marking Qualified marking Moved to unqualified area Put in storage
การตรวจสอบกระบวนการผลิต
Products assembly , warehouse material Products assembly Self - inspection / casual inspection / routing inspection during production Production appearance inspection Production improvement Finished product Unqualified marking Qualified marking Production storage Products (semi-finished products) unqualified Products (semi-finished products) qualified Finished product inspection Reproduction confirmation Godown entry Unqualified marking Qualified marking Unqualified Qualified
การตรวจสอบโรงงานผลิตภัณฑ์

ใช้สำหรับการแก้จุดบกพร่องของผลิตภัณฑ์และการติดตั้งเพื่อให้แน่ใจว่าฐานของผลิตภัณฑ์ในระดับเดียวกัน

Bill of lading Warehouse readiness Out of stock Unqualified product handling Outgoing inspection Delivery

อุปกรณ์ตรวจสอบ

Chromium layer tester (used for measuring the chromium layer thickness on the surface of parts)
Chromium layer tester (used for measuring the chromium layer thickness on the surface of parts)
Coordinate measuring machine(Used for complex parts, precision parts size measurement)
Coordinate measuring machine(Used for complex parts, precision parts size measurement)
Dial indicator( used for measuring the pulsation and concentricity of parts)
Dial indicator( used for measuring the pulsation and concentricity of parts)
Hardness tester (Richter hardness tester, Rockwell hardness tester, Shaw hardness tester)  used for testing the hardness of parts and materials
Hardness tester (Richter hardness tester, Rockwell hardness tester, Shaw hardness tester) used for testing the hardness of parts and materials
Height ruler (with dial indicator)
Height ruler (with dial indicator)
Micrometers (outside and inside micrometers)  used for inspecting the dimensions of parts
Micrometers (outside and inside micrometers) used for inspecting the dimensions of parts
Roughness tester(Used for measuring the surface roughness of various machined parts)
Roughness tester(Used for measuring the surface roughness of various machined parts)
Shaft tester(used for measuring radial runout error, roundness, concentricity, shape and position error, surface roughness and other items of shaft parts)
Shaft tester(used for measuring radial runout error, roundness, concentricity, shape and position error, surface roughness and other items of shaft parts)
Ultrasonic durometer(Used for measuring the hardness of the parts that cannot be measured by the special workpiece and the table durometer)
Ultrasonic durometer(Used for measuring the hardness of the parts that cannot be measured by the special workpiece and the table durometer)
X-ray nondestructive flaw detector(Used for detect surface and internal defects of metallic materials
X-ray nondestructive flaw detector(Used for detect surface and internal defects of metallic materials
มีปัญหาอะไรกับเครื่องจักรก่อสร้างของเราไหม
ปรึกษาเราทางอีเมลหรือใช้ข้อมูลที่ติดต่อของเรา
ติดต่อ